Run
10227930

Run 10227930

Task 1793 (Supervised Classification) credit-approval Uploaded 08-05-2019 by Adrian-Stefan Mares
0 likes downloaded by 0 people 0 issues 0 downvotes , 0 total downloads
Evaluation Engine Exception: Prediction file contains missing values for important attribute (confidence.+).
Issue #Downvotes for this reason By


Flow

keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)Automatically created keras flow.
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_backend"tensorflow"
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_layer0_batch_normalization_1{"class_name": "BatchNormalization", "config": {"axis": -1, "beta_constraint": null, "beta_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}}, "beta_regularizer": null, "center": true, "epsilon": 0.001, "gamma_constraint": null, "gamma_initializer": {"class_name": "Ones", "config": {}}, "gamma_regularizer": null, "momentum": 0.99, "moving_mean_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}}, "moving_variance_initializer": {"class_name": "Ones", "config": {}}, "name": "batch_normalization_1", "scale": true, "trainable": true}}
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_layer1_dense_1{"class_name": "Dense", "config": {"activation": "relu", "activity_regularizer": null, "bias_constraint": null, "bias_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}}, "bias_regularizer": null, "kernel_constraint": null, "kernel_initializer": {"class_name": "VarianceScaling", "config": {"distribution": "uniform", "mode": "fan_avg", "scale": 1.0, "seed": null}}, "kernel_regularizer": null, "name": "dense_1", "trainable": true, "units": 1024, "use_bias": true}}
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_layer2_dropout_1{"class_name": "Dropout", "config": {"name": "dropout_1", "noise_shape": null, "rate": 0.4, "seed": null, "trainable": true}}
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_layer3_dense_2{"class_name": "Dense", "config": {"activation": "softmax", "activity_regularizer": null, "bias_constraint": null, "bias_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}}, "bias_regularizer": null, "kernel_constraint": null, "kernel_initializer": {"class_name": "VarianceScaling", "config": {"distribution": "uniform", "mode": "fan_avg", "scale": 1.0, "seed": null}}, "kernel_regularizer": null, "name": "dense_2", "trainable": true, "units": 2, "use_bias": true}}
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_name"sequential_1"
keras.engine.sequential.Sequential.6E2ABE29EEE99539(1)_settings"gAN9cQAoWAQAAABuYW1lcQFYDAAAAHNlcXVlbnRpYWxfMXECWAYAAABsYXllcnNxA11xBCh9cQUoWAoAAABjbGFzc19uYW1lcQZYEgAAAEJhdGNoTm9ybWFsaXphdGlvbnEHWAYAAABjb25maWdxCH1xCShoAVgVAAAAYmF0Y2hfbm9ybWFsaXphdGlvbl8xcQpYCQAAAHRyYWluYWJsZXELiFgEAAAAYXhpc3EMSv////9YCAAAAG1vbWVudHVtcQ1HP++uFHrhR65YBwAAAGVwc2lsb25xDkc/UGJN0vGp/FgGAAAAY2VudGVycQ+IWAUAAABzY2FsZXEQiFgQAAAAYmV0YV9pbml0aWFsaXplcnERfXESKGgGWAUAAABaZXJvc3ETaAh9cRR1WBEAAABnYW1tYV9pbml0aWFsaXplcnEVfXEWKGgGWAQAAABPbmVzcRdoCH1xGHVYFwAAAG1vdmluZ19tZWFuX2luaXRpYWxpemVycRl9cRooaAZoE2gIfXEbdVgbAAAAbW92aW5nX3ZhcmlhbmNlX2luaXRpYWxpemVycRx9cR0oaAZoF2gIfXEedVgQAAAAYmV0YV9yZWd1bGFyaXplcnEfTlgRAAAAZ2FtbWFfcmVndWxhcml6ZXJxIE5YDwAAAGJldGFfY29uc3RyYWludHEhTlgQAAAAZ2FtbWFfY29uc3RyYWludHEiTnV1fXEjKGgGWAUAAABEZW5zZXEkaAh9cSUoaAFYBwAAAGRlbnNlXzFxJmgLiFgFAAAAdW5pdHNxJ00ABFgKAAAAYWN0aXZhdGlvbnEoWAQAAAByZWx1cSlYCAAAAHVzZV9iaWFzcSqIWBIAAABrZXJuZWxfaW5pdGlhbGl6ZXJxK31xLChoBlgPAAAAVmFyaWFuY2VTY2FsaW5ncS1oCH1xLihoEEc/8AAAAAAAAFgEAAAAbW9kZXEvWAcAAABmYW5fYXZncTBYDAAAAGRpc3RyaWJ1dGlvbnExWAcAAAB1bmlmb3JtcTJYBAAAAHNlZWRxM051dVgQAAAAYmlhc19pbml0aWFsaXplcnE0fXE1KGgGaBNoCH1xNnVYEgAAAGtlcm5lbF9yZWd1bGFyaXplcnE3TlgQAAAAYmlhc19yZWd1bGFyaXplcnE4TlgUAAAAYWN0aXZpdHlfcmVndWxhcml6ZXJxOU5YEQAAAGtlcm5lbF9jb25zdHJhaW50cTpOWA8AAABiaWFzX2NvbnN0cmFpbnRxO051dX1xPChoBlgHAAAARHJvcG91dHE9aAh9cT4oaAFYCQAAAGRyb3BvdXRfMXE/aAuIWAQAAAByYXRlcUBHP9mZmZmZmZpYCwAAAG5vaXNlX3NoYXBlcUFOaDNOdXV9cUIoaAZoJGgIfXFDKGgBWAcAAABkZW5zZV8ycURoC4hoJ0sCaChYBwAAAHNvZnRtYXhxRWgqiGgrfXFGKGgGaC1oCH1xRyhoEEc/8AAAAAAAAGgvWAcAAABmYW5fYXZncUhoMVgHAAAAdW5pZm9ybXFJaDNOdXVoNH1xSihoBmgTaAh9cUt1aDdOaDhOaDlOaDpOaDtOdXVldS4="

Result files

xml
Description

XML file describing the run, including user-defined evaluation measures.

arff
Predictions

ARFF file with instance-level predictions generated by the model.

0 Evaluation measures