People
Vitaliy Serdakovskiy

Vitaliy Serdakovskiy

NTUU "KPI" Ukraine Joined 2017-12-28
Uploads
0 0 0 0
Data Sets 0 0 0 0
Flows 0 0 0 0
Tasks 0 0 0
Runs 0 0 0